Oscar Molina

Biografia

Oscar Molina è professore associato presso il Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (Quit) dell’Universitat Autònoma de Barcelona (Uab) (Spagna).

Autore di: